Zonder verwijzing

Sinds januari 2012 is er de Directe Toegankelijkheid Logopedie (DTL). Dit houdt in dat een verwijzing van de huisarts in de meeste gevallen niet meer nodig is bij klachten op het gebied van de stem, adem, spraak, taal, gehoor, mondgedrag of het slikken. Een afspraak bij de logopedist kan direct gemaakt worden.

Via een kort onderzoek (DTL-screening) wordt vastgesteld of er sprake is van uitsluitend een logopedisch probleem of dat er misschien andere zaken meespelen. Is dit laatste het geval dan krijgt de patiënt het advies om alsnog naar de huisarts te gaan.

Alle logopediepraktijken binnen het Logopedie Informatiepunt Twenterand zijn geschoold om patiënten zonder verwijzing van een arts in behandeling te nemen.

Wat gebeurt er tijdens de eerste afspraak?

De eerste afspraak bestaat uit de DTL-screening. Dit persoonlijk gesprek duurt slechts 10 minuten en is erop gericht om andere klachten of ziektebeelden die van invloed kunnen zijn op de logopedische behandeling uit te sluiten.  Zijn er twijfels, dan geeft de logopedist het advies om eerst naar de huisarts te gaan voor overleg en/of onderzoek.

Wie betaalt de DTL-screening?

De DTL-screening wordt door de meeste zorgverzekeraars vergoed. (Enkel CZ, de Friesland en ENO hebben de DTL niet ingekocht. Verzekerden hiervan zullen alleen met een verwijzing van een arts bij een logopedist terecht kunnen.)

De logopedische behandeling wordt volledig vergoed vanuit het basispakket.