Screeningslijsten

Met ingang van 1 augustus 2012 is de schoollogopedie verdwenen in de gemeente Twenterand. Dit betekent dat er vanuit de gemeente geen screening en behandeling meer op de scholen en peuterspeelzalen wordt verzorgd. Dit kan tot gevolg hebben dat een logopedisch probleem niet of te laat wordt opgemerkt met alle mogelijke gevolgen van dien.

Wij hebben signaleringslijsten ontwikkeld om ouders, leerkrachten, leidsters van peuterspeelzalen en kinderdagverblijven te helpen bij het signaleren van logopedische problemen.

Hieronder kunt u gratis deze signaleringslijsten downloaden. Wanneer er meer dan één punt is aangekruist is er mogelijk sprake van een probleem omtrent het eten en drinken, de spraak- en/of taalontwikkeling, auditieve functies, stem en/of mondmotoriek. Een afspraak maken bij een logopedist is dan zinvol.

Download: Screeninglijst 0-4 jaar

Download: Screeninglijst 4 jaar en ouder

Voor de werkwijze van aanmelden bij één van de praktijken kijkt u bij ‘Zonder verwijzing naar logopedie’ en voor de contactgegevens voor een praktijk bij u in de buurt kunt u kijken bij ‘Contact’.